Rybacka „Pomeranka” z 1940 roku przebudowana na kuter.